Späť na KatasterNehnuteľností.sk

O nás

Späť na hlavnú stránku KatasterNehnuteľností.sk


Aktualizácie prebiehajú pravidelne, nikeľkokrát mesačne, rýchlosť ich zverejnenie ravnko závisí od rýchlosti zverejnenia na internetovej stránke Úradu Geodézie, kartografie a katastra SR

Kontaktný e-mail:

kataster /a/ katasternehnutelnosti sk

S Autorský text je chránený podľa autorského práva platného v Slovenskej republike (a to ku dňu zverjnenia týchto podmienok, k novovzniknutému textu k dátumu platnému k tomutu dátumu pokiaľ nie je možné prebrať predošlú právnu úpravu). Dôrazne upozorňujeme, že tento projekt JE SÚKROMNÝM PROJEKT bez napojenia na verejné zdroje, či priamého prepojenia na verejné inštitúcie.

Zverejnené informácie sú poskytované nezáväzne, bez zodpovednosti za ich správnosť alebo úplnosť, autor informácie ani vlastník domény katasternehnutelnosti.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie zverejnených informácií. V žiadnom prípade neodporúčame využiť tu zverejnené alebo poskytnuté informácie bez odbornej konzultácie s právnikom alebo inou odborne vzdelanou osobou a to najmä ak takéto využitie nesie so sebou ľubovoľné riziko akejkoľvek straty.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše internetové stránky zhromažďujú nasledovné informácie o návštevnikoch stránok:

Informácie o cenzúre internetu

Ako je v úvode spomínané, toto je súkromný projekt a jeho autor sa rozhodol informovať Vás, či máte alebo nemáte cenzúrovaný internet. Na získanie tejto informácie je použitá API služba webu http://blok.hrach.eu/ ak ste ako poskytovateľ internetového pripojenia poškodený chybnou informáciou, obráťte sa na správcu uvedeného webu http://blok.hrach.eu/ ktorý tento omyl určite neodkladne odstráni (podobne ako neodkladne by to spravila organizácia IWF, ktorej zoznam je používaný na cenzúrovanie internetu).